Τρίτη προσφυγή του Vouliwatch για τη λίστα Πέτσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Τρίτη προσφυγή του Vouliwatch για τη λίστα Πέτσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

«Μετά τη σιωπηρή απόρριψη του δεύτερου αιτήματός μας από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και τον κο Στ. Πέτσα, προχωράμε νομικά στο επόμενο στάδιο και καταθέτουμε νέα προσφυγή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας» ενημερώνει ο ανεξάρτητος οργανισμός Vouliwatch, σχετικά με τις προσπάθειες του να λάβει τα στοιχεία που αφορούν την δαπάνη για την καμπάνια «Μένουμε Σπίτι» που κόστισε στους Έλληνες και τις Ελληνίδες περί τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε συνέχεια της ανακάλυψης από την ομάδα του Vouliwatch της σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της εταιρίας Initiative Media A.E. σχετικά με την εκστρατεία «Μένουμε Σπίτι» και τη διάθεση χρημάτων στα Μ.Μ.Ε., στις 19 Οκτωβρίου 2020 κατέθεσαν νέο αίτημα για πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και το πώς διατέθηκαν τα χρήματα.

Το αίτημα ωστόσο παρέμεινε αναπάντητο εκ μέρους του Στέλιου Πέτσα , μετά τη λήξη της 20ήμερης προθεσμίας που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 το Vouliwatch υπέβαλε νέα προσφυγή κατά της σιωπηρής απόρριψης του αιτήματός μας από τον κ. Στ. Πέτσα και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ενώπιον του ίδιου και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε δηλώσει αναρμόδια να κρίνει την προηγούμενη προσφυγή που είχε ασκήσει το Vouliwatch. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, το Vouliwatch ανταπάντησε εξηγώντας τη διαφωνία περί αναρμοδιότητας σε ειδική επιστολή και ζητώντας εκ νέου την κρίση της προσφυγής, ενώ όπως υπογραμμίζεται «αναμένουμε ακόμα την απάντηση της ΕΑΔ».

Στις 16 Οκτωβρίου 2020, μια σειρά μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με πρώτο υπογράφοντα τον κο Χριστόφορο Βερναρδάκη, ανέδειξαν το ζήτημα με την κατάθεση σχετικής ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Υπουργός απάντησε στις 3 Νοεμβρίου 2020, διαβιβάζοντας στους ερωτώντες Βουλευτές την νέα απάντηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας περί αναρμοδιότητας.

Στο κείμενο της απάντησης αυτή, όπως αναφέρει το vouliwatch, η ΕΑΔ επικαλείται εκ νέου την προηγούμενη νομοθεσία (νόμος 3448/2006 και νόμος 4622/2019 περί επιτελικού κράτους με τον οποίο καταργήθηκε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και ιδρύθηκε η ΕΑΔ) σύμφωνα με την οποία έκρινε εαυτόν αναρμόδια να χειριστεί της υπόθεσης. Στο τέλος, ωστόσο, της απάντησης αναφέρεται για το μέλλον στη νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε μεταγενέστερα της προσφυγής μας (Ν. 4727/2020 της 23ης Σεπτεμβρίου 2020) η οποία ενσωματώνει σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών δημόσιου τομέα και σύμφωνα με την οποία -πλέον- η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι ρητά και αδιαμφισβήτητα αρμόδια να κρίνει σχετικές υποθέσεις, όπως αναφέρει ο ανεξάρτητος οργανισμός.

More in Πολιτική
Comments
Τρίτη προσφυγή του Vouliwatch για τη λίστα Πέτσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Τρίτη προσφυγή του Vouliwatch για τη λίστα Πέτσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

«Μετά τη σιωπηρή απόρριψη του δεύτερου αιτήματός μας από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και τον κο Στ. Πέτσα, προχωράμε νομικά στο επόμενο στάδιο και καταθέτουμε νέα προσφυγή στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας» ενημερώνει ο ανεξάρτητος οργανισμός Vouliwatch, σχετικά με τις προσπάθειες του να λάβει τα στοιχεία που αφορούν την δαπάνη για την καμπάνια «Μένουμε Σπίτι» που κόστισε στους Έλληνες και τις Ελληνίδες περί τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε συνέχεια της ανακάλυψης από την ομάδα του Vouliwatch της σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της εταιρίας Initiative Media A.E. σχετικά με την εκστρατεία «Μένουμε Σπίτι» και τη διάθεση χρημάτων στα Μ.Μ.Ε., στις 19 Οκτωβρίου 2020 κατέθεσαν νέο αίτημα για πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και το πώς διατέθηκαν τα χρήματα.

Το αίτημα ωστόσο παρέμεινε αναπάντητο εκ μέρους του Στέλιου Πέτσα , μετά τη λήξη της 20ήμερης προθεσμίας που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 το Vouliwatch υπέβαλε νέα προσφυγή κατά της σιωπηρής απόρριψης του αιτήματός μας από τον κ. Στ. Πέτσα και τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ενώπιον του ίδιου και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε δηλώσει αναρμόδια να κρίνει την προηγούμενη προσφυγή που είχε ασκήσει το Vouliwatch. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, το Vouliwatch ανταπάντησε εξηγώντας τη διαφωνία περί αναρμοδιότητας σε ειδική επιστολή και ζητώντας εκ νέου την κρίση της προσφυγής, ενώ όπως υπογραμμίζεται «αναμένουμε ακόμα την απάντηση της ΕΑΔ».

Στις 16 Οκτωβρίου 2020, μια σειρά μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με πρώτο υπογράφοντα τον κο Χριστόφορο Βερναρδάκη, ανέδειξαν το ζήτημα με την κατάθεση σχετικής ερώτησης προς τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Υπουργός απάντησε στις 3 Νοεμβρίου 2020, διαβιβάζοντας στους ερωτώντες Βουλευτές την νέα απάντηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας περί αναρμοδιότητας.

Στο κείμενο της απάντησης αυτή, όπως αναφέρει το vouliwatch, η ΕΑΔ επικαλείται εκ νέου την προηγούμενη νομοθεσία (νόμος 3448/2006 και νόμος 4622/2019 περί επιτελικού κράτους με τον οποίο καταργήθηκε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και ιδρύθηκε η ΕΑΔ) σύμφωνα με την οποία έκρινε εαυτόν αναρμόδια να χειριστεί της υπόθεσης. Στο τέλος, ωστόσο, της απάντησης αναφέρεται για το μέλλον στη νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε μεταγενέστερα της προσφυγής μας (Ν. 4727/2020 της 23ης Σεπτεμβρίου 2020) η οποία ενσωματώνει σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών δημόσιου τομέα και σύμφωνα με την οποία -πλέον- η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι ρητά και αδιαμφισβήτητα αρμόδια να κρίνει σχετικές υποθέσεις, όπως αναφέρει ο ανεξάρτητος οργανισμός.

More in Πολιτική
Comments