Τι πρέπει να γίνει με τις παλιές οφειλές από πρόστιμα του ΚΟΚ

Τι πρέπει να γίνει με τις παλιές οφειλές από πρόστιμα του ΚΟΚ

Η αποστολή ειδοποιητηρίων πληρωμής από παλιά πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν είναι καινούργια ιστορία ωστόσο προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα ο Δήμος Αθηναίων αδυνατεί να εγκαταστήσει ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα επιβολής προστίμων και βεβαίωσης οφειλών.

Ήδη από το 2012 ο Συνήγορος του Πολίτη είχε συντάξει σχετικό πόρισμα μετά από αναφορές χιλιάδων πολιτών οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τους λογαριασμούς πληρωμής από πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. που λάμβαναν ταχυδρομικά με καθυστέρηση πολλών ετών από την πραγματική ή την υποτιθέμενη ημερομηνία τέλεσης των παραβάσεων.

Προς επίλυση του επίμαχου ζητήματος ο Συνήγορος του Πολίτη είχε προτείνει τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη της υποχρέωσης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού για  βεβαίωση των προστίμων του Κ.Ο.Κ. εντός τριών ετών από την ημερομηνία κτήσης της κλήσης, την αντικατάσταση των κλήσεων με αυτοκόλλητο έντυπο που θα επικολλάται επάνω στο όχημα και τη δυνατότητα καταβολής του ποσού του προστίμου στο ήμισυ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία λήψης της πρώτης ατομικής ειδοποίησης.

Ωστόσο με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ακόμη ρητή νομοθετική πρόβλεψη περί της προθεσμίας ταμειακής βεβαίωσης των αυτοτελών προστίμων, αυτά θεωρείται ότι υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 71 του νόμου 542/1977 σύμφωνα με την οποία η βεβαίωση οιουδήποτε φόρου, τέλους, προστίμου κλπ ενεργείται εντός προθεσμίας τριών μηνών από της λήξεως του μηνός εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαίωσης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών ετών. Επειδή ακριβώς σε πολλές περιπτώσεις η βεβαίωση των προστίμων εντός της προθεσμίας των τριών μηνών είναι πρακτικά αδύνατη, ο νομοθέτης καταλείπει το χρονικό περιθώριο των τριών ετών μέσα στο οποίο η Διοίκηση οφείλει να ολοκληρώνει τη διαδικασία αντιστοίχισης των προστίμων σε συγκεκριμένα πρόσωπα και την ταμειακή βεβαίωση των οφειλών, διαφορετικά θα πρέπει να υπόκεινται στην αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 71 του ν. 542/1977.

Σύμφωνα με την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη η πρακτική της μαζικής αποστολής ειδοποιήσεων πληρωμής μετά από πολλά χρόνια, πέραν του ότι δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της χρηστής διοίκησης, έχει ως αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται και οι νόμιμες αξιώσεις της Διοίκησης και να κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις δημόσιες αρχές.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αλλά και την εξαιρετικά αρνητική συγκυρία της πανδημικής ύφεσης, η «Ανοιχτή Πόλη» πρότεινε τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφόρησης ώστε να έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται εγκαίρως για τις ενδεχόμενες οφειλές τους προς τον Δήμο Αθήνας. Πρότεινε επίσης τη διαγραφή των αμφισβητούμενων προστίμων σε περίπτωση παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος πέραν της τριετίας αλλά και ασυμφωνίας με τα πραγματικά στοιχεία του οχήματος του οφειλέτη καθώς και το είδος, τον τόπο και το χρόνο τέλεσης της υποτιθέμενης παράβασης.

Τέλος όσον αφορά τα υπόλοιπα πρόστιμα, λόγω της μεταχρονολογημένης γνωστοποίησής τους αλλά και της  δύσκολης οικονομικής κατάστασης των περισσότερων νοικοκυριών λόγω πανδημίας, καθίσταται κοινωνικά αναγκαία η υπαγωγή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων με καταβολή κατά το ήμισυ και απαλλαγή από τις προσαυξήσεις.

Ο Δημήτρης Αγανίδης είναι Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας με την «Ανοιχτή Πόλη»

More in Πρόστιμα
Comments
Τι πρέπει να γίνει με τις παλιές οφειλές από πρόστιμα του ΚΟΚ

Τι πρέπει να γίνει με τις παλιές οφειλές από πρόστιμα του ΚΟΚ

Η αποστολή ειδοποιητηρίων πληρωμής από παλιά πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν είναι καινούργια ιστορία ωστόσο προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα ο Δήμος Αθηναίων αδυνατεί να εγκαταστήσει ένα σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα επιβολής προστίμων και βεβαίωσης οφειλών.

Ήδη από το 2012 ο Συνήγορος του Πολίτη είχε συντάξει σχετικό πόρισμα μετά από αναφορές χιλιάδων πολιτών οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τους λογαριασμούς πληρωμής από πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. που λάμβαναν ταχυδρομικά με καθυστέρηση πολλών ετών από την πραγματική ή την υποτιθέμενη ημερομηνία τέλεσης των παραβάσεων.

Προς επίλυση του επίμαχου ζητήματος ο Συνήγορος του Πολίτη είχε προτείνει τη ρητή νομοθετική πρόβλεψη της υποχρέωσης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού για  βεβαίωση των προστίμων του Κ.Ο.Κ. εντός τριών ετών από την ημερομηνία κτήσης της κλήσης, την αντικατάσταση των κλήσεων με αυτοκόλλητο έντυπο που θα επικολλάται επάνω στο όχημα και τη δυνατότητα καταβολής του ποσού του προστίμου στο ήμισυ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία λήψης της πρώτης ατομικής ειδοποίησης.

Ωστόσο με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ακόμη ρητή νομοθετική πρόβλεψη περί της προθεσμίας ταμειακής βεβαίωσης των αυτοτελών προστίμων, αυτά θεωρείται ότι υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 71 του νόμου 542/1977 σύμφωνα με την οποία η βεβαίωση οιουδήποτε φόρου, τέλους, προστίμου κλπ ενεργείται εντός προθεσμίας τριών μηνών από της λήξεως του μηνός εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαίωσης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών ετών. Επειδή ακριβώς σε πολλές περιπτώσεις η βεβαίωση των προστίμων εντός της προθεσμίας των τριών μηνών είναι πρακτικά αδύνατη, ο νομοθέτης καταλείπει το χρονικό περιθώριο των τριών ετών μέσα στο οποίο η Διοίκηση οφείλει να ολοκληρώνει τη διαδικασία αντιστοίχισης των προστίμων σε συγκεκριμένα πρόσωπα και την ταμειακή βεβαίωση των οφειλών, διαφορετικά θα πρέπει να υπόκεινται στην αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 71 του ν. 542/1977.

Σύμφωνα με την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη η πρακτική της μαζικής αποστολής ειδοποιήσεων πληρωμής μετά από πολλά χρόνια, πέραν του ότι δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της χρηστής διοίκησης, έχει ως αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται και οι νόμιμες αξιώσεις της Διοίκησης και να κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις δημόσιες αρχές.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αλλά και την εξαιρετικά αρνητική συγκυρία της πανδημικής ύφεσης, η «Ανοιχτή Πόλη» πρότεινε τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφόρησης ώστε να έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται εγκαίρως για τις ενδεχόμενες οφειλές τους προς τον Δήμο Αθήνας. Πρότεινε επίσης τη διαγραφή των αμφισβητούμενων προστίμων σε περίπτωση παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος πέραν της τριετίας αλλά και ασυμφωνίας με τα πραγματικά στοιχεία του οχήματος του οφειλέτη καθώς και το είδος, τον τόπο και το χρόνο τέλεσης της υποτιθέμενης παράβασης.

Τέλος όσον αφορά τα υπόλοιπα πρόστιμα, λόγω της μεταχρονολογημένης γνωστοποίησής τους αλλά και της  δύσκολης οικονομικής κατάστασης των περισσότερων νοικοκυριών λόγω πανδημίας, καθίσταται κοινωνικά αναγκαία η υπαγωγή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων με καταβολή κατά το ήμισυ και απαλλαγή από τις προσαυξήσεις.

Ο Δημήτρης Αγανίδης είναι Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας με την «Ανοιχτή Πόλη»

More in Πρόστιμα
Comments