Τι είναι πραγματικά προοδευτικό στις μέρες μας;

Τι είναι πραγματικά προοδευτικό στις μέρες μας;

Τι είναι πραγματικά προοδευτικό στις μέρες μας και πώς τοποθετούνται οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική, απέναντι στα μεγάλα επίδικα της εποχής μας είναι το κεντρικό θέμα της συζήτησης μεταξύ του Δημήτρη Αγανίδη και του Χρήστου Λόλα σε αυτό το πρώτο επεισόδιο της σειράς.

Το μεθοδολογικό εργαλείο, με την πολιτική έννοια του όρου για τον ορισμό της προόδου όπως προκύπτει μέσα από αυτή την πρώτη γενική συζήτηση, είναι πως προοδευτικό είναι οτιδήποτε επιφέρει μια μικρή ή μεγάλη αλλαγή προς το καλύτερο προς όφελος αυτών που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή και η σταθερότητα της κοινωνίας όπου δίνεται η δυνατότητα να ευημερούν οι πολίτες μην αφήνοντας κανέναν στο περιθώριο της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής.

Η πρόοδος είναι μια πορεία προς την τελική εξαφάνιση των ανισοτήτων και προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, την εξασφάλιση της ισότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Στα επόμενα επεισόδια θα συζητηθούν πιο συγκεκριμένα θέματα όπως τι είναι σήμερα προοδευτικό στην οικονομία, την εκπαίδευση, τους θεσμούς, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξέλιξη της τεχνολογίας, την ευρωπαϊκή ένωση, τις διεθνείς σχέσεις και τις εκλογές στις ΗΠΑ

More in podcasts
Comments
Τι είναι πραγματικά προοδευτικό στις μέρες μας;

Τι είναι πραγματικά προοδευτικό στις μέρες μας;

Τι είναι πραγματικά προοδευτικό στις μέρες μας και πώς τοποθετούνται οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική, απέναντι στα μεγάλα επίδικα της εποχής μας είναι το κεντρικό θέμα της συζήτησης μεταξύ του Δημήτρη Αγανίδη και του Χρήστου Λόλα σε αυτό το πρώτο επεισόδιο της σειράς.

Το μεθοδολογικό εργαλείο, με την πολιτική έννοια του όρου για τον ορισμό της προόδου όπως προκύπτει μέσα από αυτή την πρώτη γενική συζήτηση, είναι πως προοδευτικό είναι οτιδήποτε επιφέρει μια μικρή ή μεγάλη αλλαγή προς το καλύτερο προς όφελος αυτών που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή και η σταθερότητα της κοινωνίας όπου δίνεται η δυνατότητα να ευημερούν οι πολίτες μην αφήνοντας κανέναν στο περιθώριο της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής.

Η πρόοδος είναι μια πορεία προς την τελική εξαφάνιση των ανισοτήτων και προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, την εξασφάλιση της ισότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης.

Στα επόμενα επεισόδια θα συζητηθούν πιο συγκεκριμένα θέματα όπως τι είναι σήμερα προοδευτικό στην οικονομία, την εκπαίδευση, τους θεσμούς, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξέλιξη της τεχνολογίας, την ευρωπαϊκή ένωση, τις διεθνείς σχέσεις και τις εκλογές στις ΗΠΑ

More in podcasts
Comments