ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ: Παράταση έως 31/10/2020

ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ: Παράταση έως 31/10/2020

Με το άρθρο 235 του  Ν.  4727/2020 προβλέφθηκε ειδικά για την Αττική  ότι σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων.

Το μέτρο αυτό ίσχυε μέχρι 4 Οκτωβρίου 2020. Με την απόφαση με αρ. οικ. 40000/1269 παρατάθηκε η υποχρεωτική τηλεεργασία για την Αττική μέχρι και 31/10/2020.

More in Covid 19
Comments
ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ: Παράταση έως 31/10/2020

ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ: Παράταση έως 31/10/2020

Με το άρθρο 235 του  Ν.  4727/2020 προβλέφθηκε ειδικά για την Αττική  ότι σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων.

Το μέτρο αυτό ίσχυε μέχρι 4 Οκτωβρίου 2020. Με την απόφαση με αρ. οικ. 40000/1269 παρατάθηκε η υποχρεωτική τηλεεργασία για την Αττική μέχρι και 31/10/2020.

More in Covid 19
Comments