Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το φαινόμενο Airbnb στην πόλη: Επιπτώσεις και προοπτικές στη μετά-Covid εποχή

Την εξέλιξη του φαινομένου Airbnb και τα επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τόσο την ερευνητική κοινότητα όσο και ευρύτερα το δημόσιο διάλογο γύρω από τη φύση του, τις επιπτώσεις του στην οικονομία, την κοινωνία και τον αστικό χώρο αλλά και τους τρόπους διαχείρισής του με βάση και τη διεθνή εμπειρία αναλύουν

Το τέλος των κοινοτήτων

Της Λουκίας Μαστροπέρρου και του Χρήστου Τσαμαντάνη* Ψηφίστηκε και είναι πλέον νόμος του Κράτους η κατάργηση της 3ης ξεχωριστής κάλπης για τις Κοινότητες η οποία καθιερώθηκε με τον Κλεισθένη Ι. Είναι η τελευταία πράξη της κυβερνητικής πολιτικής που σκοπό έχει τον ασφυκτικό έλεγχο και την πλήρη χειραγώγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.