Τηλεργασια

ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ: Παράταση έως 31/10/2020

Με το άρθρο 235 του  Ν.  4727/2020 προβλέφθηκε ειδικά για την Αττική  ότι σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων.

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Τηλεεργασία στην Αττική & Προσέλευση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4727/2020 ο οποίος ρθμίζει τα ζητήματα εξ αποστάσεως εργασίας & ωραρίου προσέλευσης των εργαζομένων. Ποσοστό 40% των εργαζομένων των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας ενώ ταυτόχρονα η προσέλευση των εργαζομένων θα γίνεται εντός διώρου σε κύματα ανά μισάωρο. Ειδικότερα, στο άρθρο

Χαρά Καφαντάρη: 40% τηλεργασία. «Προάγγελος» απλήρωτων υπερωριών;

Στη χθεσινή ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία ανακοινώθηκαν νέα περιοριστικά μέτρα, αντιμετώπισης   του covid 19, με αιχμή την καθιέρωση της τηλεργασίας  κατά 40% σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Γεννάται όμως το ερώτημα . Ποιος θα ελέγχει την εφαρμογή των συνθηκών εργασίας και τηλεργασίας, την τήρηση κανόνων , όρων και  ωραρίων; Ακόμη και