Σκαραμαγκάς

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Δομή Φιλοξενίας Σκαραμαγκά

Με την υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61933 απόφαση, αποφασίστηκε ο προσωρινός περιορισμό της κυκλοφορίας από τις 2.10.2020 έως και τις 12.10.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Σκαραμαγκά στη θέση «Προβλήτα 4» του Δήμου Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα