Πρωτογενής Τομέας

Ένας σχολιασμός του ανασχηματισμού από μία άλλη σκοπιά

Του Χρίστου Τσαντήλα* Από τις 5-1-2021 έχει διαμορφωθεί μία νέα κυβερνητική σύνθεση, ύστερα από τον ανασχηματισμό, για τον οποίο έχουν αρχίσει και θα συνεχισθούν οι αναλύσεις, οι αξιολογήσεις και οι κάθε είδους σχολιασμοί από δημοσιογραφικούς και κυρίως πολιτικούς κύκλους. Με το σημείωμα αυτό θα ήθελα να καταθέσω ένα σχολιασμό διαφορετικό,

Η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και η αναγκαιότητα των συνεργατικών σχημάτων

[Μελέτη του Μάκη Μπαλαούρα για το Ινστιτούτο ΕΝΑ] Η χώρα μας, έχοντας βαριά κληρονομιά από καταστροφικές πολιτικές του παρελθόντος, προκειμένου να προχωρήσει στην ανασυγκρότησή της πρέπει να στηριχθεί πρωτίστως στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος, παρά και τη δική του καταστροφή, διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Με άλλα λόγια, μπορεί να γίνει