Πράσινες υποδομές

Παρακαλώ, ξοδέψτε!

Η επικεφαλής του ΔΝΤ κ. Kristalina Georgieva, στο ετήσιο οικονομικό forum Gaidar που διεξήχθη στη Ρωσία, ζήτησε από τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες δαπάνες προκειμένου να αναζωογονήσουν τις οικονομίες τους! Εξέφρασε μάλιστα την επιθυμία της, αυτή η αύξηση των δαπανών να γίνει με έναν «συγχρονισμένο» τρόπο προκειμένου να επιφέρει