Πολιτικής

Ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, η Διεύρυνση & ο Μετασχηματισμός

Α. ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ύστερος καπιταλισμός, δείχνει να προσπαθεί να ξεπεράσει την κατά Γκράμσι “εποχή των τεράτων”, στην οποία βρέθηκε τα τελευταία χρόνια, μετά από την επί 4 περίπου 10ετίες κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού. Κύρια χαρακτηριστικά, η επέλαση της παγκοσμιοποίησης του Κεφαλαίου,η κυριαρχία του Χρηματιστικού Κεφαλαίου,οι αυξημένες προσφυγικές