Περιφερεια

INCIRCLE: Πώς οι νησιωτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές της Μεσογείου θα οδηγηθούν σε έναν πιο βιώσιμο τουρισμό

Αναμφίβολα, ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς μοχλούς της οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου. Ωστόσο, σε προορισμούς όπως είναι τα νησιά και οι αραιοκατοικημένες περιοχές της, οι μεγάλες εποχικές ροές τουριστών οδηγούν στην εξάντληση του φυσικού κεφαλαίου, καθώς αυτό χρησιμοποιείται με ταχύτερους ρυθμούς απ’ ότι μπορεί να ανανεωθεί.

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Θάλαμος αρνητικής πίεσης στα Ψαρά

Θάλαμο αρνητικής πίεσης φαίνεται πως θα αποκτήσουν τα Ψαρά. Το νησί εντάσσεται στην  ανάληψη  δράσεων  που  σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Για τις δράσεις αυτές, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  έλαβε επιχορήγηση 299.000 ευρώ.