Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Επιχορήγηση 299.000€ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για δράσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Η οικονομική επιχορήγηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το ποσό των 299.000€ αποφάσισαν οι Υπουργοί Οικονομικών & Μετανάστευσης και Ασύλου. Η επιχορήγηση παρέχεται για  την  ανάληψη  δράσεων  που  σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID19.   Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές είναι: α. αποζημίωση πρόσθετου ιατρικού προσωπικού στα Κέντρα Υποδοχής και