Πανδημική κρίση

Ινστιτούτο ΕΝΑ: Ανεπαρκής η στήριξη του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα εν μέσω πανδημίας

Κατώτερη της πρόκλησης που αντιμετωπίζει είναι η στήριξη του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα, διαπιστώνει το Δελτίο Κοινωνικών Εξελίξεων 2021 του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ. Το Δελτίο, το οποίο επιχειρεί να καταγράψει, σύμφωνα με τα πλέον επικαιροποιημένα διαθέσιμα στοιχεία, τις πιο πρόσφατες κοινωνικές εξελίξεις και το κοινωνικό αποτύπωμα πολιτικών σε μια