ΟΟΣΑ

Ο ΟΟΣΑ καταρρίπτει την αισιοδοξία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ανάπτυξη

Αντίθετα προς τις αισιόδοξες προβλέψεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ανάπτυξη 4,8% το 2021, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τοποθετεί την ανάκαμψη της Ελλάδας μόλις στο 0,9%.