Μϊκης Θεοδωράκης

Μετά τον Μίκη... (Μια α-πολίτικη αναφορά)

Έτρεφα τη -φρούδα, όπως αποδείχτηκε- ελπίδα ότι ο θάνατος του Μίκη θα έμενε στο ίδιο το γεγονός της απώλειας. Όπως αρμόζει σε πρόσωπα που το έργο τους έχει νικήσει τον ανθρώπινο χρόνο. Όμως η απώλεια, από μόνη της ένα ακραίου συμβολισμού γεγονός τέλους εποχής, λόγω του κενού που προκύπτει και