Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΜΜΕ & social media: Μεταξύ ελευθερίας έκφρασης & λογοκρισίας

Για περισσότερο από μία δεκαετία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναμορφώσει τη δημόσια σφαίρα και έχουν μετασχηματίσει τον τρόπο που διεξάγεται η δημόσια συζήτηση εν γένει και ο πολιτικός διάλογος ειδικότερα. Την ίδια στιγμή και ο ρόλος των παραδοσιακών ΜΜΕ αναπροσαρμόζεται στο ευρύτερο αυτό περιβάλλον. Παράλληλα, οι διαδοχικές κρίσεις του