Μεγάλος Περίπατος

Τα πρώτα γενέθλια της Επιτροπής Τσιόδρα

Θυμίζουμε επίσης ότι η Επιτροπή Τσιόδρα έχει στο ενεργητικό της την φωτογραφική απόφαση για τον Μεγάλο Περίπατο (ΦΕΚ B 1970/21.05.2020). Με την απόφαση 1992/2020 του ΣτΕ κρίθηκε ότι η επίκληση λόγων δημόσιας υγείας στην απόφαση για τον Μεγάλο Περίπατο ήταν προσχηματική.

Story: Ο Μεγάλος Περίπατος της Επιτροπής Τσιόδρα

Με την από 09/10/2020 υπ' αρ. Α1992/2020 απόφαση του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώθηκε η Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020  ΦΕΚ Β 1970/2020 απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών καθώς και η 179/21.8.2020