Μεγάλη Βρετανία

Ποιον τελικά συμφέρει το Brexit;

Στο τέλος του 2020 ολοκληρώνεται και επισήμως η μεταβατική φάση της εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ή χωρίς συμφωνία.