Κυλικεία

ΣΧΟΛΕΙΑ: Οι κανόνες επαναλειτουργίας - Μάσκες, απουσίες, κυλικεία και σχολικές εκδηλώσεις

Η σχολική χρονιά ξεκινά στις 14 Σεπτεμβρίου 2020. Με την υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 Απόφαση ορίστηκαν οι ειδικότεροι κανόνες υγιεινής για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού. Ειδικότερα: 1 ΜΑΣΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ: Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς