Κτηματολόγιο

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Παράταση έως τον Μάιο του 2021 για Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

Μέχρι την 10η Μαίου 2021 θα είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 8 του ν. 2308/1995 και η κατάθεση αίτησης διόρθωσης  προδήλου  σφάλματος κατά  τα  οριζόμενα  στα άρθρα 2 παρ. 8 και 6 παρ. 5 του ν. 2308/1995 στις υπό κτηματογράφηση