Κορρές

Κορρές και Τανούλας για την Ακρόπολη - Στην επιστήμη δεν υπάρχουν αδιαμφισβήτητες απόψεις

Αν εξαιρέσουμε τις θετικές επιστήμες, καμία άλλη δεν είναι απόλυτα ουδέτερη. Ούτε η επιστήμη ούτε όσοι την θεραπεύουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτονται επιστήμες και επιστήμονες, κάθε άλλο.