Κλιματική Αλλαγή

Έδαφος και Κλιματική Αλλαγή

Του Χρίστου Τσαντήλα* Ο ρόλος του εδάφους και της γης στην επίτευξη του στόχου της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) για μείωση των εκπομπών του CO 2 κατά 45% μέχρι το έτος 2030, προκειμένου να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας έως 1.5°C, θεωρείται

Ε.Ε.: Συμφωνία για μείωση τουλάχιστον 55% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030

Αυστηροποιούν περαιτέρω τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Κλιματική αλλαγή: Νοέμβριος 2020, ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ

Ο Νοέμβριος του 2020 ήταν ο θερμότερος Νοέμβριος που έχει καταγραφεί ποτέ με αποτέλεσμα το έτος 2020 να πλησιάζει ακόμα περισσότερο το ρεκόρ θερμοκρασιών του 2016, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή, Copernicus, η οποία δημοσιοποίησε σήμερα τον μηνιαίο απολογισμό της. Επιπλέον, τα έτη από το 2015

Κλιματική αλλαγή και αγωγή του πολίτη

Είναι ανάγκη το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της αειφόρας ανάπτυξης να έχουν σημαντική παρουσία στα νέα Προγράμματα Σπουδών. Η κατανόηση της βαρύτητας της κλιματικής αλλαγής και της ανάληψης δράσεων από τους πολίτες για την αντιμετώπιση της είναι βασική παράμετρος της εκπαίδευσης του πολίτη.