Χρηματιστήριο

Το δεύτερο πανδημικό κύμα και η οικονομία (Καπιταλισμός: Τέλος εποχής για ό,τι ξέραμε)

Το λεγόμενο «δεύτερο κύμα» της πανδημίας πλήττει πλέον με συντριπτικά επεκτατικά αποτελέσματα ολόκληρη την ανθρωπότητα!