ΚΑΝΑΛΙΑ

Όχι! Δεν θα φορτώσετε ΚΑΙ την τηλεόραση στην ατομική ευθύνη

Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 15, παρ 2: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη