Ιερείς

Ιερείς & Μάσκες

Αντιδράσεις προκαλούν φωτογραφίες με ιερείς οι οποίοι δεν φορούσαν μάσκα κατά την τέλεση αγιασμών σήμερα στα σχολεία. Υπενθυμίζεται όμως ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών: -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ   -ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ   -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ