Γεωργία

Είναι η ψηφιακή γεωργία η νέα φεουδαρχία;

Ο φεουδαρχικός κόσμος, με τις σχέσεις εξάρτησης που συνδέονται με το καθεστώς γαιοκτησίας, δημιουργήθηκε γύρω στο έτος 1000, μέσα από μια σειρά οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών στο προηγούμενο σύστημα, που βάση του είχε το μονάρχη. Η πραγματική βάση της Φεουδαρχίας είναι η ανταλλαγή των υπηρεσιών του υποτελή έναντι κάποιου

Ένας σχολιασμός του ανασχηματισμού από μία άλλη σκοπιά

Του Χρίστου Τσαντήλα* Από τις 5-1-2021 έχει διαμορφωθεί μία νέα κυβερνητική σύνθεση, ύστερα από τον ανασχηματισμό, για τον οποίο έχουν αρχίσει και θα συνεχισθούν οι αναλύσεις, οι αξιολογήσεις και οι κάθε είδους σχολιασμοί από δημοσιογραφικούς και κυρίως πολιτικούς κύκλους. Με το σημείωμα αυτό θα ήθελα να καταθέσω ένα σχολιασμό διαφορετικό,