Επιτροπή

Οι Επιτροπές της Πανδημίας 2

Όλες οι παρακάτω επιτροπές έχουν συσταθεί από τον Υπουργό Υγείας.

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Τί είναι καλύτερο από 4 επιτροπές για τον κορωνοϊό? 6 επιτροπές!

Για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα, έχουν συσταθεί οι παρακάτω 4 επιτροπές: Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από  Λοιμογόνους ΠαράγοντεςΕθνική Επιτροπή προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19Επιστημονική Επιτροπή Εποπτείας του έργου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης της

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Κάτι τρέχει με την Επιτροπή για τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού)

Με το άρθρο 44 της ΠΝΠ της 20/03/2020 προβλέφθηκε η δημιουργία 500 Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) ειδικού σκοπού. Έργο των ομάδων αυτών, με δυνατότητα δραστηριοποίησης σε όλη την Επικράτεια, είναι η κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας και λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπων - πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID19