Επιτροπή Τσιόδρα

Τα πρώτα γενέθλια της Επιτροπής Τσιόδρα

Θυμίζουμε επίσης ότι η Επιτροπή Τσιόδρα έχει στο ενεργητικό της την φωτογραφική απόφαση για τον Μεγάλο Περίπατο (ΦΕΚ B 1970/21.05.2020). Με την απόφαση 1992/2020 του ΣτΕ κρίθηκε ότι η επίκληση λόγων δημόσιας υγείας στην απόφαση για τον Μεγάλο Περίπατο ήταν προσχηματική.

Τα στατιστικά της έκτακτης νομοθεσίας κορωνοϊού

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί συνολικά 1.348 πράξεις έκτακτης νομοθεσίας κορωνοϊού οι οποίες καταλαμβάνουν έκταση 8.188 σελίδες ΦΕΚ.

Οι Επιτροπές της Πανδημίας

Μπορείτε να δείτε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στις Επιτροπές στο άρθρο μας Οι Επιτροπές της Πανδημίας 2 Στις 20 Φλεβάρη 2021 κλείνουμε ένα έτος από τότε που μπήκε, σε θεσμικό επίπεδο, στη ζωή μας ο κορωνοϊός. Κλείνουμε επίσης ένα έτος από τότε που μπήκαν στις ζωές μας λέξεις όπως

Story: Ο Μεγάλος Περίπατος της Επιτροπής Τσιόδρα

Με την από 09/10/2020 υπ' αρ. Α1992/2020 απόφαση του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώθηκε η Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020  ΦΕΚ Β 1970/2020 απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών καθώς και η 179/21.8.2020