Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Τα πολιτικά κόμματα δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Σεπτέμβριο του 2020 (ΦΕΚ B 3867/10.09.2020) δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι και τα πολιτικά κόμματα

Εκτός επιστρεπτέας προκαταβολής επιχειρήσεις γιατί δε φτάνουν τα χρήματα

Σε αντίθεση με τους τρεις πρώτους κύκλους, ο τέταρτος και ο πέμπτος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής περιλάμβαναν ευνοϊκότερους όρους, καθώς αφορούσαν κατά το 50% μη επιστρεπτέα ενίσχυση, δηλαδή επιδότηση, και είχαν ως δυνητικούς δικαιούχους τους πάντες, από τον απλό ελεύθερο επαγγελματία χωρίς ταμειακή μηχανή ως τις μεγάλες επιχειρήσεις. Για το λόγο