Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Αρνητική η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απέναντι στο σχέδιο Πισσαρίδη

Το σχέδιο της Επιτροπής Πισσαρίδη στην ουσία αντιμετωπίζει τη Δικαιοσύνη «ως μοχλό προσέλκυσης επενδύσεων και όχι ως κρατικό θεσμό απονομής δικαίου».