Ημερίδα

Διαδικτυακή ημερίδα Ινστιτούτου ΕΝΑ στις 18/01: Δυνατότητες και προοπτικές από τη χρήση του πράσινου υδρογόνου

Η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών «πράσινου υδρογόνου» εντάσσεται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Το υδρογόνο φαίνεται να καθίσταται πλέον βασικός άξονας της ενεργειακής μετάβασης και κερδίζει έδαφος στις πηγές χρηματοδότησης για τεχνολογική έρευνα, υποδομές και αποθήκευση παγκοσμίως. Σε αντίθεση με τις ραγδαίες