Εμβολιαστικό Κέντρο

Οικιακά ψυγεία για τη διατήρηση των εμβολίων;

Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι εάν αυτό είναι κατάλληλο περιβάλλον διατήρησης των εμβολίων και για πόσες ώρες;