ΕΚΤ

Το ευρωπαϊκό ΑΕΠ δεν θα ξαναφτάσει στο επίπεδο του 2019 πριν το φθινόπωρο του 2022

«Όσο το εμβόλιο δεν διανέμεται μαζικά, θα παραμένουμε σε περίοδο αβεβαιότητας. Το εμβόλιο θα επηρεάσει πάνω από όλα την προοπτική του τέλους του 2021 και του 2022, όχι των επόμενων έξι μηνών».