Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα

Ε.Ε.: Συμφωνία για μείωση τουλάχιστον 55% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030

Αυστηροποιούν περαιτέρω τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα οι Ευρωπαίοι ηγέτες.