Δρόμοι

(Θεσσαλονίκη, βιώσιμη πόλη: #not

Η Θεσσαλονίκη έχει απωλέσει εδώ και χρόνια τα ψήγματα δημόσιου χώρου που διέθετε για τους κατοίκους της. H υπερίσχυση των πιο συντηρητικών πολιτικών απόψεων και τα εκλογικά αποτελέσματα στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση τα πολλά τελευταία χρόνια, διαμόρφωσαν συνειδήσεις και επέβαλλαν συντεχνιακές νοοτροπίες και πελατειακές συμπεριφορές. Η υποβάθμιση του δημόσιου