Δωρεές

Story: Πάμε για δώρο προς τους κλινικάρχες? Θα τους εξοπλίσει τις ΜΕΘ το κράτος με δωρεές?

Τον Μάρτιο, 10 ημέρες πριν την καραντίνα, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. οικ. 1542 (ΦΕΚ Β 848/13.03.2020) με την οποία προβλέφθηκε η δέσμευση εγκαταστάσεων, χώρων και κλινών έως τις 24.06.2020 στις τριτοβάθμιες δομές υγείας του ΕΣΥ και σε στρατιωτικά νοσοκομεία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ για νοσηλεία