Δικηγόροι

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: Οι νέοι κανόνες για τον κορωνοϊό

Με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55169 Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίστηκαν οι νέοι κανόνες υγιεινής προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού. Ειδικότερα, οι νέοι κανόνες θα ισχύουν από τις 16.9.2020 έως και τις 31.10.2020 και έχουν ως εξής: 1) ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ: Οι διασκέψεις, καθώς

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: Παράταση έως 31.10.2020 της έγγραφης εκδίκασης

Με το άρθρο 17 του Ν 4684/2020 είχε προβλεφθεί ότι η εκδίκαση σε ό,τι αφορά σε συναινετική άρση, εξάλειψη, μεταρρύθμιση και ανάκληση προσημείωσης υποθήκης θα γίνεται εγγράφως,  κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι θα παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα