Διεθνής Αμνηστία

Διεθνής Αμνηστία: «Δυσανάλογος περιορισμός ελευθεριών» η απαγόρευση των συναθροίσεων

«Δυσανάλογο περιορισμό στα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης» συνιστά σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η γενική απαγόρευση των δημοσίων συναθροίσεων, και καλεί επειγόντως τις αρχές να την ανακαλέσουν.