Διαχείριση Κρίσεων

Πανδημία Covid, τι έγινε (και, κυρίως, τι δεν έγινε) εως τώρα

Η (διεθνώς και διαχρονικά) επιτυχής αντιμετώπιση μιας πανδημίας συνοψίζεται σε 4 λέξεις: Find, Test, Trace, Isolate.