Διαδηλώσεις

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος 2008 - Κlodian Rasha 2020

Αν κάτσουμε άπραγοί, με αυτά που γίνονται γύρω μας δεν θα αλλάξει τίποτα. Όσο είμαστε στους δρόμους για τα ιδανικά μας θα ακουστούμε, άλλες φορές λιγότερο άλλες περισσότερο, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες. Να μην πεθαίνουμε γιατί απλά κάποιος φοβήθηκε, να μην μας χτυπάνε στο κεφάλι χωρίς λόγω.

Γαλλία: La démocratie meurt dans les ténèbres!

Οι Γάλλοι (που αν μη τι άλλο έχουν παράδοση στους λαϊκούς αγώνες) ξεχύθηκαν κατά χιλιάδες στους δρόμους του Παρισιού και άλλων μεγαλουπόλεων, διαδηλώνοντας ενάντια στο νόμο του Μacron. KAI ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΑΝ.

Η νίκη των γυναικών στην Πολωνία δίνει ελπίδα στις λαϊκές κινητοποιήσεις

Οι κινητοποιήσεις από την μεριά των γυναικών, οι οποίες με σθένος αντιτάχθηκαν σε αυτή την νομοθεσία ήταν συγκλονιστικές. Καθημερινά οι δρόμοι της Βαρσοβίας και άλλων μεγαλουπόλεων πλημύριζαν από χιλιάδες διαδηλώτριες και διαδηλωτές.

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ: Δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Νόμου Χρυσοχοίδη - Όλο το κείμενο

Δημοσιεύτηκε το ΠΔ 73/2020 "Ρύθμιση δημοσίων  υπαιθρίων  συναθροίσεων". Το ΠΔ εκδίδεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν 4703/2020 «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις» το οποίο προβλέπει ότι "Με  προεδρικό  διάταγμα,  το  οποίο  εκδίδεται  μετά  από πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και