Βούλτεψη

Στην Σοφία Βούλτεψη η Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία ορίζονται οι αρμοδιότητες της νέας Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφίασ Βούλτεψη. Ο Πρωθυπουργός ανέθεσε, μεταξύ άλλων, στην Σοφία Βούλτεψη την Ειδική Γραμματεία Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Ειδικότερα, η νέα υφυπουργός ανέλαβε: Την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ακόλουθων οργανικών μονάδων: α) Της Ειδικής Γραμματείας