Ατομική Ευθύνη

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για την εξάπλωση του κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη

Απαιτείται να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με το αν υπάρχουν εγκληματικές πράξεις ή παραλείψεις πράξεων που οδήγησαν στον εξαιρετικά υψηλό φόρο αίματος που πλήρωσε η πόλη.