Ατομικά Μέσα Προστασίας

Αναθεωρημένες οδηγίες για τις μάσκες από το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ

Όλοι πρέπει να φορούν μάσκα, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες.