Απουσίες

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ: Απουσίες & αποκλεισμός από την τηλεεκπαίδευση

Με Υπουργική Απόφαση της Νίκης Κεραμέως που δημοσιεύτηκε σήμερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση κατάληψης σχολείου, η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχίζεται αποκλειστικά με το σύστημα της τηλεεκπαίδευσης. Επιπλέον, προβλέπεται ο αποκλεισμός από την τηλεεκπαίδευση και ο καταλογισμός απουσιών για τους μαθητές που "με τις πράξεις τους καθιστούν αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή