18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

18 Οκτώβρη 1981: Πρώτη Φορά Αριστερά

Συμπληρώνονται σήμερα 39 χρόνια από την 18η Οκτωβρίου 1981. Λίγες ημερομηνίες στην νεότερη ελληνική ιστορία -ενδεχομένως και γενικά στην ελληνική ιστορία- έχουν αποκτήσει συμβολισμό τέτοιας έντασης στην συνείδηση της κοινωνίας μας. Η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η 4η Αυγούστου, η 21η Απριλίου, η 17η Νοέμβρη ήταν μαζί με την