Τα πολιτικά κόμματα δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Τα πολιτικά κόμματα δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος είχε έγκαιρα εκφράσει την αγωνία των επιχειρήσεων για την ασφυκτική προθεσμία που είχε δωθεί (έως τις 15/01/2021) για τις αιτήσεις της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Με επιστολή του είχε ζητήσει την παράταση της προθεσμίας μέχρι και τις 25/01/2021.

Το Υπουργείο Οικονομικών παρέτεινε την προθεσμία μέχρι και 19/01/2021.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του capital.gr μία στις δύο αιτήσεις απορρίφθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Σεπτέμβριο του 2020 (ΦΕΚ B 3867/10.09.2020) δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι και τα πολιτικά κόμματα.

Έκτοτε, η ρύθμιση αυτή επαναλήφθηκε και σε κάθε επόμενη απόφαση για τις επιστρεπτέες προκαταβολές (ΦΕΚ B 4471/11.10.2020, ΦΕΚ B 5047/14.11.2020, ΦΕΚ B 7/04.01.2021, ΦΕΚ B 236/25.01.2021).

Τα ίδια τα κόμματα θα πρέπει να μας ενημερώσουν αν έκαναν χρήση της δυνατότητας να ενταχθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή και τί ποσά εισέπραξαν.

More in Covid 19
Comments
Τα πολιτικά κόμματα δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Τα πολιτικά κόμματα δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος είχε έγκαιρα εκφράσει την αγωνία των επιχειρήσεων για την ασφυκτική προθεσμία που είχε δωθεί (έως τις 15/01/2021) για τις αιτήσεις της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Με επιστολή του είχε ζητήσει την παράταση της προθεσμίας μέχρι και τις 25/01/2021.

Το Υπουργείο Οικονομικών παρέτεινε την προθεσμία μέχρι και 19/01/2021.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του capital.gr μία στις δύο αιτήσεις απορρίφθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Σεπτέμβριο του 2020 (ΦΕΚ B 3867/10.09.2020) δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι και τα πολιτικά κόμματα.

Έκτοτε, η ρύθμιση αυτή επαναλήφθηκε και σε κάθε επόμενη απόφαση για τις επιστρεπτέες προκαταβολές (ΦΕΚ B 4471/11.10.2020, ΦΕΚ B 5047/14.11.2020, ΦΕΚ B 7/04.01.2021, ΦΕΚ B 236/25.01.2021).

Τα ίδια τα κόμματα θα πρέπει να μας ενημερώσουν αν έκαναν χρήση της δυνατότητας να ενταχθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή και τί ποσά εισέπραξαν.

More in Covid 19
Comments