ΣτΕ: Πενταετής η παραγραφή και των τελών κυκλοφορίας

ΣτΕ: Πενταετής η παραγραφή και των τελών κυκλοφορίας

Την παραγραφή των χρεών από τέλη κυκλοφορίας μετά από 5 χρόνια αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 1611/2020 Απόφαση του Β’ Τμήματος γεγονός που δημιουργεί νέα  δεδομένα στο ζήτημα της παραγραφής των τελών κυκλοφορίας καθώς μέχρι τώρα οι εν λόγω οφειλές παραγράφονταν μετά την παρέλευση εικοσαετίας.

Υπενθυμίζεται ότι με το θέμα είχε ασχοληθεί παλαιότερα και ο Συνήγορος του Πολίτη ο οποίος είχε υποβάλει έκθεση στο Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνοντας ότι η αξίωση της διοίκησης να τηρεί αρχείο που ανάγεται σε εικοσαετία είναι καταχρηστική, καθώς οι φορολογούμενοι φέρουν το βάρος της απόδειξης, ακόμη και σε περιπτώσεις παραλείψεων ή σφαλμάτων που βαρύνουν τις οικονομικές υπηρεσίες ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η αρχή της ασφάλειας δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου, έχουν την έννοια ότι βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας σε περίπτωση μη καταβολής ή μειωμένης καταβολής αυτών, καθώς και των τυχόν οφειλομένων προστίμων, δεν μπορεί να χωρήσει μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του ημερολογιακού έτους για το οποίο αυτά οφείλονται.

Σύμφωνα με την εξαιρετικά σημαντική απόφαση δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε αυτές τις περιπτώσεις  οι γενικές διατάξεις περί παραγραφής του Αστικού Κώδικα, όπως η διάταξη του άρθρου 249 Α.Κ., η οποία αν και προβλέπει ότι εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις παραγράφονται σε είκοσι χρόνια, αφορά ωστόσο αστικές σχέσεις και δικαιώματα και δεν διέπει φορολογικές διαφορές.  

Σύμφωνα με τους δικαστές του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου η εικοσαετία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά εύλογη, συνάδουσα προς την αρχή της αναλογικότητας, διάρκεια του κατά κανόνα χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων.  

More in Τέλη Κυκλοφορίας
Comments
ΣτΕ: Πενταετής η παραγραφή και των τελών κυκλοφορίας

ΣτΕ: Πενταετής η παραγραφή και των τελών κυκλοφορίας

Την παραγραφή των χρεών από τέλη κυκλοφορίας μετά από 5 χρόνια αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 1611/2020 Απόφαση του Β’ Τμήματος γεγονός που δημιουργεί νέα  δεδομένα στο ζήτημα της παραγραφής των τελών κυκλοφορίας καθώς μέχρι τώρα οι εν λόγω οφειλές παραγράφονταν μετά την παρέλευση εικοσαετίας.

Υπενθυμίζεται ότι με το θέμα είχε ασχοληθεί παλαιότερα και ο Συνήγορος του Πολίτη ο οποίος είχε υποβάλει έκθεση στο Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνοντας ότι η αξίωση της διοίκησης να τηρεί αρχείο που ανάγεται σε εικοσαετία είναι καταχρηστική, καθώς οι φορολογούμενοι φέρουν το βάρος της απόδειξης, ακόμη και σε περιπτώσεις παραλείψεων ή σφαλμάτων που βαρύνουν τις οικονομικές υπηρεσίες ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η αρχή της ασφάλειας δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου, έχουν την έννοια ότι βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας σε περίπτωση μη καταβολής ή μειωμένης καταβολής αυτών, καθώς και των τυχόν οφειλομένων προστίμων, δεν μπορεί να χωρήσει μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του ημερολογιακού έτους για το οποίο αυτά οφείλονται.

Σύμφωνα με την εξαιρετικά σημαντική απόφαση δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε αυτές τις περιπτώσεις  οι γενικές διατάξεις περί παραγραφής του Αστικού Κώδικα, όπως η διάταξη του άρθρου 249 Α.Κ., η οποία αν και προβλέπει ότι εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις παραγράφονται σε είκοσι χρόνια, αφορά ωστόσο αστικές σχέσεις και δικαιώματα και δεν διέπει φορολογικές διαφορές.  

Σύμφωνα με τους δικαστές του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου η εικοσαετία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά εύλογη, συνάδουσα προς την αρχή της αναλογικότητας, διάρκεια του κατά κανόνα χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων.  

More in Τέλη Κυκλοφορίας
Comments