Στο νησί του Τυρνάβου απαγορεύονται οι συναθροίσεις

Στο νησί του Τυρνάβου απαγορεύονται οι συναθροίσεις

Εσύ το ήξερες ότι ο Τύρναβος είναι νησί?

Έτσι γράφει η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με ΑΔΑ Ω39946ΜΤΛΒ-Κ9Ν "Επιβολή περιοριστικών μέτρων στην Κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας".


Γιατί όμως έγινε ο Τύρναβος νησί?

Επειδή πολύ απλά έκαναν κακό copy paste την ανάλογη απόφαση που αφορούσε στον Πόρο, με ΑΔΑ Ψ1ΠΟ46ΜΤΛΒ-4ΛΛ.

Το χειρότερο όλων όμως δεν είναι αυτό.

Για τον Πόρο αλλά και για τον Τύρναβο εκδόθηκαν παράλληλα και ΦΕΚ με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την επιβολή μέτρων (ΦΕΚ B 3345/10.08.2020).

Αλλά, έαν υπάρχουν ΦΕΚ, τότε τί χρειάζονται και οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας?

Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περιέχουν και ένα επιπλέον μέτρο που ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ τα ΦΕΚ.

Και τούτο είναι η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ άνω των 9 ατόμων τόσο σε δημόσιο όσο και σε ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ.


Η επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης συναθροίσεων από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας είναι εξόχως προβληματική, αν όχι παράνομη.

Και τούτο διότι αφενός δεν προκύπτει από καμία διάταξη ότι έχει ανατεθεί στην ΓΓΠΠ η αρμοδιότητα αυτή και αφετέρου επειδη ακόμα και με Υπουργική Απόφαση είναι προβληματική η προληπτική απαγόρευση συναθροίσεων.

Και γενικότερα όμως, δεν προκύπτει από καμία διάταξη ότι έχει ανατεθεί στην ΓΓΠΠ η αρμοδιότητα να διατάξει το κλείσιμο καταστημάτων, να ορίζει το ωράριο αυτών και να απαγορεύει τις εκδηλώσεις.

More in Covid 19
Comments
Στο νησί του Τυρνάβου απαγορεύονται οι συναθροίσεις

Στο νησί του Τυρνάβου απαγορεύονται οι συναθροίσεις

Εσύ το ήξερες ότι ο Τύρναβος είναι νησί?

Έτσι γράφει η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με ΑΔΑ Ω39946ΜΤΛΒ-Κ9Ν "Επιβολή περιοριστικών μέτρων στην Κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας".


Γιατί όμως έγινε ο Τύρναβος νησί?

Επειδή πολύ απλά έκαναν κακό copy paste την ανάλογη απόφαση που αφορούσε στον Πόρο, με ΑΔΑ Ψ1ΠΟ46ΜΤΛΒ-4ΛΛ.

Το χειρότερο όλων όμως δεν είναι αυτό.

Για τον Πόρο αλλά και για τον Τύρναβο εκδόθηκαν παράλληλα και ΦΕΚ με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την επιβολή μέτρων (ΦΕΚ B 3345/10.08.2020).

Αλλά, έαν υπάρχουν ΦΕΚ, τότε τί χρειάζονται και οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας?

Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περιέχουν και ένα επιπλέον μέτρο που ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ τα ΦΕΚ.

Και τούτο είναι η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ άνω των 9 ατόμων τόσο σε δημόσιο όσο και σε ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ.


Η επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης συναθροίσεων από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας είναι εξόχως προβληματική, αν όχι παράνομη.

Και τούτο διότι αφενός δεν προκύπτει από καμία διάταξη ότι έχει ανατεθεί στην ΓΓΠΠ η αρμοδιότητα αυτή και αφετέρου επειδη ακόμα και με Υπουργική Απόφαση είναι προβληματική η προληπτική απαγόρευση συναθροίσεων.

Και γενικότερα όμως, δεν προκύπτει από καμία διάταξη ότι έχει ανατεθεί στην ΓΓΠΠ η αρμοδιότητα να διατάξει το κλείσιμο καταστημάτων, να ορίζει το ωράριο αυτών και να απαγορεύει τις εκδηλώσεις.

More in Covid 19
Comments