Στις 11 Ιανουαρίου ανοίγουν τελικά δημοτικά και νηπιαγωγεία

Στις 11 Ιανουαρίου ανοίγουν τελικά δημοτικά και νηπιαγωγεία

Μετά από τη σχετική εισήγηση της επιτροπής των ειδικών το υπουργείο παιδείας αποφάσισε την επανέναρξη της λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 ενώ η απόφαση για το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα μετά την εξέταση των νέων επιδημιολογικών στοιχείων. Τα μαθήματα σε αυτές τις βαθμίδες θα συνεχιστούν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση, μέσω της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τα πρόσθετα υγειονομικά μέτρα για την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων ανακοινώθηκε η δημιουργία ειδικής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αιτούνται δωρεάν τεστ covid19, και προγραμματισμός για διαφοροποιημένη ώρα προσέλευσης και αναχώρησης, ανά ομάδες τμημάτων όπου αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο για την αποφυγή συγχρωτισμού γονέων, συνοδών, παιδιών και εκπαιδευτικών.

More in
Comments
Στις 11 Ιανουαρίου ανοίγουν τελικά δημοτικά και νηπιαγωγεία

Στις 11 Ιανουαρίου ανοίγουν τελικά δημοτικά και νηπιαγωγεία

Μετά από τη σχετική εισήγηση της επιτροπής των ειδικών το υπουργείο παιδείας αποφάσισε την επανέναρξη της λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 ενώ η απόφαση για το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα μετά την εξέταση των νέων επιδημιολογικών στοιχείων. Τα μαθήματα σε αυτές τις βαθμίδες θα συνεχιστούν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση, μέσω της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τα πρόσθετα υγειονομικά μέτρα για την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων ανακοινώθηκε η δημιουργία ειδικής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αιτούνται δωρεάν τεστ covid19, και προγραμματισμός για διαφοροποιημένη ώρα προσέλευσης και αναχώρησης, ανά ομάδες τμημάτων όπου αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο για την αποφυγή συγχρωτισμού γονέων, συνοδών, παιδιών και εκπαιδευτικών.

More in
Comments