ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: Πόσοι φιλοξενούμενοι βρίσκονταν στη Λέσβο? Αριθμοί Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: Πόσοι φιλοξενούμενοι βρίσκονταν στη Λέσβο? Αριθμοί Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2020

Από τη στιγμή που ξέσπασαν οι φωτιές στο Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης στη Μόρια, ξεκίνησε μία συζήτηση για τον τρέχοντα αριθμό των φιλοξενούμενων στην δομή. Το ακριβές νούμερο φαίνεται να μην είναι ακριβώς ξεκάθαρο.

Γνωρίζουμε όμως με ακρίβεια τους ακριβείς αριθμούς για τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο του 2020.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 11035 "Καταβολή ενιαίου τέλους για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2020 και χρηματοδότηση για αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημίες για το έτος 2019  στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών"  πραγματοποιείται η  απόδοση του ενιαίου τέλους δευτέρου τριμήνου τρέχοντος έτους στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, για την αποπληρωμή των οφειλόμενων τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης περιουσίας, συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων εξακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (2.607.106,35 €).

Ο υπολογισμός του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε δήμο, υπολογίζεται βάσει του αριθμού των διαμενόντων στις εν λόγω μονάδες κατά την τελευταία ημέρα των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2020, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020.

Έτσι, για τη Λέσβο, οι αριθμοί διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ 1.067
ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ 18.577
ΠΙΚΠΑ ΛΕΣΒΟΥ 68
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΣΒΟΥ 19,712

ΜΑΙΟΣ 2020
ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ   994
ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ 17,356
ΠΙΚΠΑ ΛΕΣΒΟΥ 72
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΣΒΟΥ 18,422

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ 994
ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ   15,677
ΠΙΚΠΑ ΛΕΣΒΟΥ   66
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΣΒΟΥ   16,737

More in Νομοθεσία
Comments
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: Πόσοι φιλοξενούμενοι βρίσκονταν στη Λέσβο? Αριθμοί Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2020

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: Πόσοι φιλοξενούμενοι βρίσκονταν στη Λέσβο? Αριθμοί Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2020

Από τη στιγμή που ξέσπασαν οι φωτιές στο Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης στη Μόρια, ξεκίνησε μία συζήτηση για τον τρέχοντα αριθμό των φιλοξενούμενων στην δομή. Το ακριβές νούμερο φαίνεται να μην είναι ακριβώς ξεκάθαρο.

Γνωρίζουμε όμως με ακρίβεια τους ακριβείς αριθμούς για τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο του 2020.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 11035 "Καταβολή ενιαίου τέλους για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2020 και χρηματοδότηση για αποζημιώσεις από προκληθείσες ζημίες για το έτος 2019  στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών"  πραγματοποιείται η  απόδοση του ενιαίου τέλους δευτέρου τριμήνου τρέχοντος έτους στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, για την αποπληρωμή των οφειλόμενων τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης περιουσίας, συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων εξακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (2.607.106,35 €).

Ο υπολογισμός του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε δήμο, υπολογίζεται βάσει του αριθμού των διαμενόντων στις εν λόγω μονάδες κατά την τελευταία ημέρα των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2020, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020.

Έτσι, για τη Λέσβο, οι αριθμοί διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ 1.067
ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ 18.577
ΠΙΚΠΑ ΛΕΣΒΟΥ 68
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΣΒΟΥ 19,712

ΜΑΙΟΣ 2020
ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ   994
ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ 17,356
ΠΙΚΠΑ ΛΕΣΒΟΥ 72
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΣΒΟΥ 18,422

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ 994
ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ   15,677
ΠΙΚΠΑ ΛΕΣΒΟΥ   66
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΣΒΟΥ   16,737

More in Νομοθεσία
Comments